Home » » Bersih Itu Sehat

Bersih Itu Sehat

Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran/tinja, dan air seni/urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya: terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis.

Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayammum jika tidak ada air. Hadas kecil (buang air seni, buang air besar, buang angin)
menyebabkan batal wudu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudu .

Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketikam melaksanakan salat, akan tetapi, harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar salat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci/topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain.

Bersih tempat, seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bemain, halaman, gudang, dapur, WC/kamar mandi, dan lain-lain.

A. Cara Membersihkan Najis
Membersihkan najis (darah, air seni dan tinja) harus menggunakan air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan dapat mensucikan benda lain misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang (dikucurkan) ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air.
Membersihkan Najis
Cebok (membersihkan kotoran, seperti tinja) atau istinja’ adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul/dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih.

Berdoalah ketika masuk ke toilet, sebagai berikut:

اَللّهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَا إِثِ.
(Alloohumma innii a’uudzu bika minal khubutsi wal khobaaits
Artinya:
“Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran.”
Doa keluar toilet :
غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنّى اْلاَذَى وَعَافَانِىْ
(alhamdu lillahil ladzii adzhaba ‘annil adzaa wa’aafaanii)

Artinya :
“Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoranku dan membuatku sehat”.

B. Aku Senang Berwudu
Wu«u adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka salat-nya tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudu yang benar !
Aku Senang Berwudu
 1. Dianjurkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan.
 2. Dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna.
 3. Dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air.
 4. Diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka/wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri-kanan yaitu pangkal telinga.
 5. Diwajibkan membasuh dua tangan, dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna
 6. Diwajibkan menyapu/mengusap kepala (sebagian/seluruh).
 7. Dianjurkan mengusap dua daun teling bagian luar dan dalam.
 8. Diwajibkan membasuh dua kaki, dari ujung/telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna

C. Ayo Belajar Tayamum
Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila:
 1. Tidak ada air; sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya sedang waktu salat sudah masuk.
 2. Sedang sakit; apabila terkena air bagian anggota wudu-nya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter.
 3. Dalam perjalanan/musafir dan sangat sulit mendapatkan air.

Cara Melakukan Tayamum
Pertama : Berniat tayamum untuk melakukan salat fardu.

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاِسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فَرْضً ِللهِ تَعَالَ
Nawaitut tayammuma li-istibahatis sholaati fardhal lillaahi ta'aalaa

Artinya:
"Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat, fardhu karena Allah Ta'ala"
Tayamum
Kedua : Mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah.

Ketiga : Mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih

Ayo Berlatih
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas!
 1. Apa arti suci ?(Suci artinya bebas dari najis.)
 2. Apa arti bersih ? (Bersih artinya bebas dari kotoran)
 3. Apakah ada perbedaan kotor dan najis? Jelaskan!(Kotor dan najis memiliki perbedaan. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, sedangkan yang najis belum tentu kotor. Hal ini dikarenakan sesuatu yang najis menjadikan seseorang terhalang untuk menunaikan ibadah terhadap Allah SWT sedangkan sesuatu yang kotor belum tentu)
 4. Sebutkan contoh najis yang kamu ketahui! (Terkena jilatan anjing, darah, kotoran/tinja, dan air seni/urin)
 5. Sebutkan hal-hal yang harus bersih ketika salat! (Badan, pakaian, dan tempat)
 6. Semua yang dipakai harus bersih. Sebutkan contohnya!(Segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci/topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain)
 7. Apa yang dimaksud dengan hadas besar dan hadas kecil? Berikan contohnya! (Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudlu atau tayamum. Contohnya : Buang air (air seni, tinja) dan buang angin)
 8. Apa yang dimaksud dengan istinja’?(Istinja menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil.)
 9. Apa yang dimaksud dengan tayammum?(Tayammum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu.)
 10. Apa alasan boleh mengerjakan tayammum? Jelaskan! (Tidak ada air, sakit, dan dalam perjalanan)
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 7:53 AM

0 komentar:

Post a Comment

Mohon tidak memasukan link aktif.